Dergiler

Dünya Edebiyatına Uzanan Yolda Bir Türk Romancı: Orhan Kemal*
Musa Yaşar SAĞLAM
Erdem Dergisi,Sayı 67,

Özet

Bu makalede, Türk kültür, sanat ve edebiyatı ile ilgili eserlerin Türkçe dışındaki dillerde, öncelikle çok konuşulan dünya dillerinde, yayımlan-masını destekleyen TEDA (Türk Edebiyatının Dışa Açılımı) Projesi bağlamında yapılan çeviriler ile bu proje içinde önemli bir paya sahip olan Orhan Kemal’e ait eserlerin çevirileri ele alınmıştır. Türk kültür, sanat ve edebiyatını entelektüel hedef kitle ile buluşturmak amacıyla dünya dillerine yapılan Orhan Kemal çevirilerinin bu proje içindeki oranı, yıllara göre dağılımı ve hangi dillere çevrildiği gibi sorulara ce-vap aranmıştır. Ayrıca, Orhan Kemal’in 72. Koğuş adlı eseri ve Alman-ca çevirisi karşılaştırmalı bir şekilde incelenerek görevi, özgün metni önceden okumak ve “metin çözücü” rolüyle metni alımlamak, başka bir deyişle, metni yeniden yorumlamaktan ibaret olan çevirmenin eserde geçen Türkçenin kalıplaşmış dil birimleri arasında yer alan atasözleri ve deyimleri Almancaya ne ölçüde aktarabildiği ve hedeflenen “eşde-ğerliği” ne derece sağladığı ayrıntılı bir şekilde irdelenmiştir. Eserin Almanca çevirisi öekleminde kültürel ögelerin çevrilebilirlik sınırla-rı konusuna dikkat çekmeye çalışılmıştır.

MAKALE İÇİN TIKLAYINIZ...© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65