Dergiler

2000’li Yıllarda Kadın Öykücülerin Dili Üzerine Tespitler
Ertan ÖRGEN
Erdem Dergisi,Sayı 67,

Özet

Türk edebiyatında kadın yazarların dili, uzun zaman erkek yazarların izinde gitmek durumunda kalmıştır. Kültürel, sosyolojik ve ekonomik değişmelerle birlikte kadın yazar sayısında 2000’li yıllarda görülen büyük artış, bu yazarların kendilerine mahsus bir dil bulup bulama-dığı tartışmasına uygun bir süreç yaratmıştır. Bu araştırmanın amacı, 2000’li yıllar Türk öyküsünde kadın diline ait bazı belirlemelerde bu-lunmak ve kadın yazarların kendilerine ait bir dil edinip edinemedik-lerini veya önceki alışkanlıklarını değiştirip değiştiremediklerini tartış-maktır. Yazıda, dönemin önemli sayılabilecek yedi kadın öykücüsünün birer kitabı seçilerek bu metinler üzerinde konu incelenmiştir. Buna göre şefkat ve cinsellik başlıkları altında kadın öykücülerin diline yak-laşılmış, onların bir kadın gözüyle dünyayı ve insanı alışılmış dilden ne kadar farklı anlatıp anlatamadıkları ortaya konmaya çalışılmıştır.

MAKALE İÇİN TIKLAYINIZ...© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65