Dergiler

Telmih’e Telmih: Klasik Türk Edebiyatında Geleneğin İnşası
Berat AÇIL
Erdem Dergisi,Sayı 67,

Özet

Klasik İslamî edebiyatların bir kolu olan klasik Türk edebiyatında, diğer edebiyatlarda olduğu gibi edebî sanatlar sıkça kullanılmaktadır. Ancak edebî sanatların layıkıyla tahlil edildiğini iddia etmek mümkün görünmemektedir. Edebî sanatlardan biri olan telmih de sadece bir edebî sanat işlevi görmez. Kelime düzeyinden mürekkep bir söyleme biçimine uzanan telmih, aynı zamanda hafıza, metinlerarasılık, anlatı ekonomisi gibi vasıtaları kullanarak bir edebiyat geleneği inşasına kat-kıda bulunur. Dolayısıyla telmihi, bir edebî sanat olmanın yanı sıra ge-lenek inşa edici bir vasıta olarak da telakki etmek imkân dâhilindedir.

MAKALE İÇİN TIKLAYINIZ...© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65