Bilim Kurulu

BİLİM KURULU ASLİ ÜYELERİ

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, mevzuat gereği sosyal ve beşerî bilimler alanında milletimizin sosyal ve kültürel gelişmesine katkı sağlayacak alanlarda özgün bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu alanda yapılan çalışmalara destek vermek, milli kültürümüzün ve diğer kültürlerin klasikleşmiş bilim ve düşünce eserlerinin günümüz Türkçesine çevrilmesini, basılmasını ve yayımlanmasını sağlamak ve görev alanı kapsamında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların bilimsel sanat edebiyat folklor ve bilim başta olmak üzere kültürümüzün diğer alanlarının kaynak eserlerini tespit etmek, yayımlamak ve bu konudaki çalışmalara destek vermekle görevlendirilmiştir.

Başkanlığımız, bahsi geçen alanlarda çalışmalar yapmak ve Kurumumuzun stratejik planda gösterilen hedeflerine ulaşmak amacıyla Yönetim Kurulunun 09.11.2018 tarihli ve 765/1 sayılı kararıyla Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Bilim Kurulunu oluşturmuştur. Bilim Kurulu üyelerinin ve Kurul bünyesinde oluşturulan çalışma kollarının isimleri aşağıda belirtilen şekildedir.

1.           Bilim ve Düşünce Bilim ve Uygulama Kolu

2.           Çeviri ve Kaynak Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu

3.           Edebiyat Bilim ve Uygulama Kolu

4.           Sanat Tarihi, Güzel Sanatlar ve Mimari Bilim ve Uygulama Kolu

5.           Halk Kültürü ve Folklor Bilim ve Uygulama Kolu

6.           Sosyal Araştırmalar ve İletişim Bilim ve Uygulama Kolu

Dr. Zeki ERASLAN Atatürk Kültür Merkezi Başkanı
Dr. Adem UZUN Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yrd.
Prof. Dr. Suna Timur AĞILDERE Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Oktay AKBAŞ Kırıkkale Üniversitesi
Prof Dr. Musa Kazım ARICAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Bekir DENİZ Ardahan Üniversitesi
Prof. Dr. Erdoğan ERBAY Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Melek Dosay GÖKDOĞAN Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Metin KASIM Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Bilal KUŞPINAR Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Naci ÖNAL Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Prof. Dr. Latif ÖZTÜRK Kırıkkale Üniversitesi
Prof. Dr. Musa Yaşar SAĞLAM Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Müfit Selim SARUHAN Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Aysen SOYSALDI Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Cemalettin ŞAHİN Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet TAŞĞIN Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Fatma Ahsen TURAN Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Abdülhamit TÜFEKÇİOĞLU Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Celaleddin VATANDAŞ Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Feyzi ERSOY Türk Dil Kurumu
Prof. Dr. Cenk GÜRAY Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Haydar YALÇIN İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Doç Dr. Beyazıt AKMAN Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Doç Dr. Murat Salim TOKAÇ Kültür ve Turizm Bakanlığı
Dr. Öğr.Ü. Ebubekir Sıddık ŞAHİN Ankara Üniversitesi
Dr. Nihat BÜYÜKBAŞ Atatürk Araştırma Merkezi
  Mehmet Tahir İKİLER Tiyatro Sanatçısı


 

 

© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65