Türk Kültüründe Alkışlar ve Kargışlar
SATIN AL

Türk kültüründe alkışları ve kargışları metodolojik bir zeminde, kapsamlı/ bütüncül biçimde araştırma, inceleme ve çözümleme amacını taşıyan bu çalışma Oğuz Kağan’ın cihan hâkimiyeti idealinden Bilge Kağan’ın budununa yönelik hitap ve dileklerine, Dedem Korkut’un yomlarından sözlü kültürdeki tüm anlatma, konuşma/söyleme ve gösteri(m) esasına dayalı iletişim tür ve performanslarındaki iyi ve kötü istek ve dilek ifadelerine kadar söz konusu birikime, bu birikimin temellerine, geçmişten günümüze gelişim seyrine odaklanmaktadır. Bu doğrultuda çalışmada alkışların ve kargışların mitolojik temelleriyle bu temellerin erken dönem Türk inanç ve yaşam biçimleriyle, geleneksel Türk dünya görüşüyle ilişkileri, gündelik yaşamda, erken dönem Türk yazılı metinlerinden başlamak üzere sözlü ve yazılı kültürün yansımaları niteliğindeki edebi söylem, tür ve metinlerde, ritüellerde görünüm biçimleri ve kullanım işlevleri, Türk dünyası ortak dil, kültür ve edebiyatı kapsamında alkışlar ve kargışlar, bu iki türün geçmişten günümüze geçirmiş olduğu değişim ve dönüşümler gibi pek çok konu ele alınmıştır. Çalışmanın sonunda ayrıca, Türkiye sahasından seçilmiş 200 alkış ve 325 kargış metnine yer verilmiştir. Eserin, konuya ilgi duyan okurlarla zengin Türk alkış ve kargış birikiminin çeşitli yönleri üzerinde çalışmak isteyen araştırmacılar için yararlı olmasını diliyoruz.

 

ISBN :
9789751745934
Yayın Türü :
kitap
Basım Ay :
Kasım
Basım Yeri :
Ankara
Basım Yılı :
2020
Sayfa Sayısı :
600
Dil :
Türkçe
Ebat :
Kitap 16X24 cm
© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65