Rodos Adası’nda Osmanlı Mirası
SATIN AL

Rodos Adası'nda Osmanlı Mirası (Mimari Eserler-Kitabeler-Mezar Taşları) adlı bu kitap uzmanlık alanı sanat tarihi olan iki akademisyen tarafından hazırlanmıştır. Güncel bilgi, fotoğraf, şekil, plan, resim, tablo ve grafiklerle desteklenmiş olan bu çalışmada kimi eserlerin orijinal hali ve günümüzdeki durumlarını sergileyen eski ve yeni görseller karşılaştırmalı olarak verilmiştir.  
Kapsamı geniş olan bu çalışmanın literatürdeki diğer yayınlardan bir farkı da adadaki Türk varlığının önemli bir göstergesi olan ve sanat tarihi açısından hayli kıymetli 300’e yakın mezar taşının detaylı bir incelemeye tabi tutularak verilmesidir. Rodos Adası’nın coğrafi özellikleri, tarihî gelişimi, 400 yıllık Osmanlı idaresi, İtalyan işgali ve Yunanistan’a ilhakıyla ilgili bilgiler ise eseri tamamlayıcı mahiyettedir. Titizlikle hazırlanıp kitabın sonuna eklenen eserler listesi ise envanterin kayıt altına alınması, tarihe not düşülmesi ve araştırmacılara yol göstermesi bakımından dikkate değerdir. Diğer taraftan, yakın zamanda yapılan saha araştırmaları ile çoğu Türkçe ve Yunanca 130 kaynaktan yararlanılarak hazırlanan bu eser güncel bilgileri ve literatüre hâkimiyeti göstermesi açısından da önemlidir.
Rodos’un 1988 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültürel Mirası olarak tescillendiği hatırlanırsa, Rodos Adası'nda Osmanlı Mirası adlı bu çalışmanın konusu olan eserlerin sadece ata yadigârları oldukları için değil, insanlığın ortak mirası olarak da ilmî bakış açısıyla ele alındığı ve bu sahadaki diğer çalışmaları tamamladığı, alanına yenilik getirdiği, güncel bilgi ve görsellerle desteklendiği görülmektedir.
Görevlerinden biri de “Yurt dışındaki kültür varlığımızın araştırılmasını ve korunmasını desteklemek” olan Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, yayımladığı bu ve buna benzer eserleriyle yurt dışındaki kültür varlıklarımıza dikkat çekerek literatüre katkı sağlamaya devam edecektir.

İÇİNDEKİLER
Ön Söz / XV
A. Giriş / 1
B. Rodos Adası
C. Osmanlı Dönemi Rodos Adası
D. Rodos Adası’ndaki Osmanlı Eserleri
1.1. Rodos Kalesi
1.2. Külliyeler
1.3. Camiler
1.4. Hamamlar
1.5. Evler
1.6. Çeşmeler
1.7. Diğer Yapılar
2.1. Lindos Camii Ve Mektebi
2.2. Muradiye (Uzgur Köyü) Camii
2.3. Sala köz Köyü Camii
3. Hazireler Ve Kitabeler
3.1. Murat Reis Haziresi
3.2. Gani Ahmet Mezarlığı
3.3. Müzelerde Sergilenen Kitabeler
E. Rodos’taki Türk Eserlerinin İtalya Ve Yunanistan
Dönemleri İle Günümüzdeki Durumu
Değerlendirme Ve Sonuç
Eserler Listesi
Kaynakça

 

ISBN :
9789751742933
Yayın Türü :
kitap
Basım Ay :
Aralık
Basım Yeri :
Ankara
Basım Yılı :
2019
Sayfa Sayısı :
596
Dil :
Türkçe
Ebat :

© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65