SAİD PAŞA VE SÜLEYMAN NAZİF SEMPOZYUMU

(26-27 MART 2015)

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Dicle Üniversitesi işbirliğiyle 26-27 Mart 2015 tarihleri arasında Diyarbakır’da Said Paşa ve Süleyman Nazif Sempozyumu düzenlenecektir. 

Şair, münşi ve hattat Süleyman Nazif Efendinin oğlu, şair İbrahim Cehdî Efendinin torunu olan Said Paşa,  Servet-i Fünûn’un önemli edebiyatçılarından Süleyman Nazif ile şair Faik Ali Ozansoy’un babasıdır. Tarih, edeb ve ahlâk konularında önemli eserleri olan Said Paşa, çok sayıda fikir ve sanat adamı yetiştirmiş köklü ve kültürlü bir aileye mensuptur.

Dicle Üniversitesi’nin "Diyarbakır'da Yetişen Kültür ve Sanat İnsanları" projesi kapsamında düzenlenecek olan bu sempozyumda,  Diyarbakırlı bu sanatkâr ailenin şeceresi ele alınacak, özelde ise Said Paşa ve Süleyman Nazif üzerinde durulacaktır.

Yurt içinden otuz yedi akademisyenin katılacağı etkinlik sekiz oturumda gerçekleştirilecek ve iki gün sürecektir.

 

 

 

© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65