Etkinlikler

Atatürk Kültür Merkezi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü işbirliğiyle, Trabzon\\'da 23 Mart 2012 tarihinde "Trabzon Yöresi Etnografyasının ve Halk Yaşamının Derlenmesi, Müzelenmesi" konulu uluslararası bir Çalıştay düzenlendi.

\r\n

\\"\\"

\r\n

 

\r\n

\\"\\"

\r\n

\\"\\"

\r\n

\\"\\"

\r\n

 

\r\n

          HABER BÜLTENİ         

\r\n

Trabzon Yöresi Halk Kültürünün ve Etnografyasının Derlenmesi ve Müzelenmesi Çalıştayı

\r\n

Atatürk Kültür Merkezi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü işbirliği ile Trabzon’da düzenlenen Uluslararası  “Trabzon Yöresi Halk Kültürü ve Etnoğrafyasının  Derlenmesi ve  Müzelenmesi  Çalıştayı” 23 Mart Cuma 2012 tarihinde yöresel el sanatlarının tanıtıldığı  mini bir sergi ile   saat  9.30  açılış yapıldı. Çalıştaya Protokol konuşmalarının ardından Sibirya’daki müzeler ve diğer müzeler hakkında bilgi veren fotoğraflarla sunum yapılarak başlandı. Müzelerin oluşumunda o yöre insanlarının da katkıda bulunması gerektiğine, destek sağlayan kişilerin müzelerde isimlerinin bulunmasına vurgu yapıldı. Müzelerin ülkeler için faydasına değinildi bir Müze nasıl meydana getirilir oluşumu sırasında karşılaşılan zorluklar, nerede kurulacağı, nasıl ölümsüzleştirilebileceği konularında bilgi verildi. Turizm açısından ele alındı. Amerika’daki müzeler hakkında resimli örneklerle sunum yapıldı. Çalıştayda öne çıkan tema gerek etnografya gerekse diğer tematik müzelerin objeleri 19. yüzyılın donuk izole “koruma” kaygılı müzelerinden farklı olarak bağlamlarına uygun olarak insan odaklı bir anlayışla sergilemesi, onlardan her seviyede eğitim aracı olarak yararlanması  öne çıktı. Bu yönüyle çalıştay bildirileri yayınlandığında ülkemizdeki bu türden çalışmalara ışık tutacaktır. Ünlü antropolog müzeci Dr.Deeksha Nagar’ın Türk kültürünün bu anlayışa uygun olarak uluslararası müzelerde ve mekanlarda, üniversitelerde  çalıştaylarda  prestijli bir tanıtım ve sunum imkanı olduğu ve katkıya hazır olduğu vurgusu önemliydi. Bu bakış Türk kültürünün tanıtılmasında yeni işbirliği imkânlarını ortaya çıkarmıştır. Ayrıca çalıştay temasına uygun olarak Trabzon, Karadeniz Bölgesi ve Karadeniz havzasının halk bilim ve etnografya, müzecilik çalışmalarında nasıl bir yöntem izleyeceği,  meselesi aydınlatılmış oldu. Bu anlamda bölgenin ve havzanın kültürünün bilimsel yöntemlerle incelenmesinin Türk kültürünün genel meselelerinin çözümüne yapacağı katkı çok açık bir biçimde ortaya çıkmış oldu. Çalıştay bu anmada havzanın bütünlüklü bir proje kapsamında ele alınmasının zaruretini ortaya koymuştur. AKM ve KTÜ bilim kuruluşlarının toplumsal ve kültürel meselelerimizin ele alınıp çözümlenmesindeki öncülükleriyle önemli bir başarıya imza attılar. 

\r\n

Çalıştay başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

\r\n

\\"\\"

\r\n

\\"\\"

\r\n

\\"\\"

\r\n

\\"\\"

\r\n

\\"\\"

\r\n

\\"\\"© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65