Erdem Dergisi Genel Bilgiler

Kurucu/Founder
 Ord. Prof. Dr. Aydın SAYILI (1913-1993)

Sahibi/Owner
Atatürk Kültür Merkezi adına Başkan V.
 Dr. Zeki ERASLAN


Yazı İşleri Müdürü/Managing Editor
Başkan Yardımcısı Dr. Adem UZUN


Editörler/Editors
Yüksek Kurum Uzmanı Dr. Hasan Ali ÇETİN
Uzm. Yrd. Mine KARADUMAN
 
 
Yönetim Yeri/Managing Office
Ziyabey Caddesi No:19 Balgat
06520 Ankara, TÜRKİYE
Tel.: +90 312 284 3425
www.akmb.gov.tr
www.dergipark.gov.tr/erdem 

Telefonlar
0312 284 34 18 (1354-1355)

E-Posta
erdemdergisi@gmail.com

Abone İşleri
Berrin Kavalcı
Tel:0312 284 34 18
Faks:0312 284 34 23

Posta Çek Numarası
212938

ISSN: 1010-867-X

 © 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65