Bilim Kurulu Asli Üyeleri

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Abdülhamit TÜFEKÇİOĞLU 

Abdülhamit Tüfekçioğlu, 1993-1997 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Anabilim Dalı’nda doktorasını tamamlamıştır. 1997-2014 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak Osmanlı mimarisi, kültürü ve sanatı ile epigrafi dersleri vermiştir.  2014 yılından itibaren Marmara Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde görevine devam etmektedir. Türk Tarih Kurumu'nun “Türkiye Dışındaki Türk Eserleri Envanteri projesi” için Suriye ve Azerbaycan'da araştırmalara katılmış, Siirt bölgesinde Kültür Bakanlığınca yetkilendirilmiş yüzey araştırması yapmıştır.

 

 

 

Prof. Dr. Ahmet TAŞĞIN

Erzurum Oltu Çatak Köyünde 12 Ekim 1965 yılında doğdu. Konya Ereğli nüfusuna kayıtlı. İlk, orta ve lise eğitimini Konya Ereğli'de aldı. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi, Doktorası Ankara Üniversitesinde tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen, Dicle Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesinde öğretim elamanı olarak çalıştı. Halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Alevi Bektaşi Kültürü Bölümünde görev yapmaktadır. Evli ve dört çocuk babasıdır. Alevilik, Bektaşilik, Yezidiler ve Süryaniler üzerine yayınları bulunmaktadır.

 

 

Prof. Dr. Aysen SOYSALDI

1981 de Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulundan mezun oldu ve altı yıl öğretmenlik yaptı. 2008 de Geleneksel Türk Sanatları temel alanı, Halı, Kilim, Eski Kumaş Desenleri alanında Doçent Unvanı aldı. 1987 de araştırma görevlisi olarak başladığı Gazi Üniversitesi’nde 2013’de Profesör oldu. Yazar ve editör olarak halı-kilim, el sanatları alanlarında kitap, makale yayınları bulunmaktadır. Halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sanat Tasarım Fakültesi, Tekstil Tasarımı Öğretim Üyesi ve Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.

 

 

Prof. Dr. Bekir DENİZ

 

 

Prof. Dr. Bilal KUŞPINAR

Bilal Kuşpınar, lisansını Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden, Yüksek Lisansını ODTÜ Felsefeden, birinci doktorasını Selçuk Üniversitesi İslam Felsefesinden, ikinci doktorasını da Kanada McGill Üniversitesi Felsefeden almıştır. Araştırmalarında ortaçağ felsefe tarihi ve İslam medeniyetinin felsefî ve mistik ekolleri üzerine yoğunlaştı. Uzun bir süre yurtdışında Kanada, Malezya ve Bahreyn gibi ülkelerin değişik üniversitelerinde öğretim üyesi olarak çalıştı. Alanında birçok uluslararası dergilerde bilimsel makaleleri ve kitapları yayınladı. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Felsefe Tarihi Öğretim Üyesi ve Sosyal ve Beşeri Fakültesi Dekanlığı görevlerinde bulundu. Halen ABD Washington Türkiye Büyükelçiliğinde Sosyal ve Din Hizmetleri Müşaviri olarak görev yapmaktadır.

 

 

Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ

Lisans öğrenimini Felsefe, yüksek lisans ve doktorasını Sosyoloji alanında yaptı. Yüksek lisans tezinde Türkiye’deki batılılaşmaya yönelik düşünce ve girişimlerin Osmanlı dönemini, doktora tezinde ise Cumhuriyet dönemini araştırdı. “İslam”, “İslam Kültürü”, “Türkiye’nin Batılılaşma Süreci”, “Modernite”, “Aile ve Gençlik Sosyolojisi”, “Kimlik” konularında çalışmalar yaptı. Söz konusu alanlarda çok sayıda makale ve kitabı yayımlandı. Halen, uzun yıllar emek sarf ettiği “Türkiye’nin Sosyal Tarihi” konusunda araştırma ve çalışmalarına devam ediyor.

 

 

Prof. Dr. Cemalettin ŞAHİN

 

 

Prof. Dr. Cenk GÜRAY

Çalışma alanları “Teori ve icra açılarından makamsal müzik gelenekleri”, “Edvar Teorisi” ve “bağlama icrası” üzerinde yoğunlaşmaktadır. Şu anda Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik Teorileri Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yaparken aynı zamanda Anadolu Müzik Kültürleri Derneği’nin de başkanlığını yürütmektedir.

 

 

 

Prof. Dr. Erdoğan ERBAY

 

 

Prof. Dr. Fatma Ahsen TURAN

A.Ü. Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden 1984 yılında mezun  oldu. G. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 1989 yılında yüksek lisansını, 1995 yılında doktorasını tamamladı.  1985-1991 yılları arasında Ankara Üniversitesinde okutman kadrosunda Türk Dili dersi verdi. 1991 yılından 2018 yılına kadar Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi TDE Bölümü, Halk Edebiyatı anabilim dalında görev yaptı. 1999 yılında Manchester Üniversitesinde (UMIST), 2004’te Michigan State Üniversitesinde dil eğitimi aldı ve araştırmalar yaptı. 2007 yılında DAAD Alman Hükümeti burs ödülü ile Freie Üniversitesi Türkoloji enstitüsünde proje çalışmasını yürüttü. 2008’de Hindistan’da Jamia Millia Islamia Üniversitesi’nde Türk Dili Kürsüsünü kurarak 2008-2009 yıllarında Türkçe dersleri verdi. 2012 yılında Halk Kültürü Araştırma Kurumu  tarafından verilen Türk Halk Kültürüne hizmet ödülünü aldı. Türk Radyo ve Televizyon Kurumu’na Türk kültürü hakkında radyo programları yazdı. Bu programlar; İspanyolca, Almanca,  Romence, Fransızca, Arapça, Peştuca, Malayca  gibi dillere çevrildi. Hâlen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde Prof. Dr. Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

 

Prof. Dr. Feyzi ERSOY

1975 yılında Antalya’da doğdu. Gazi Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1997 yılında mezun oldu. 1998’de Gazi Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak göreve başladı ve Fen-Edebiyat Fakültesinde görevlendirildi. 2008 yılında doktorasını tamamladı. 2009 yılında Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümüne yardımcı doçent olarak atandı ve bu bölümde 2009-2019 yılları arasında bölüm başkan yardımcılığı yaptı. Nisan 2012’de doçent, Mart 2018’de profesör unvanını aldı. 2003-2004 öğretim yılında TİKA tarafından Moğolistan Millî Üniversitesine Türk Dili okutmanı olarak görevlendirildi. Çuvaşça üzerine yaptığı çalışmalardan dolayı Çuvaşistan’da 2014 yılında ödüle layık görüldü. Mart 2019’dan itibaren Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Alanında yayımlanmış altı bilimsel kitabı, bir romanı ve çeşitli makaleleri bulunmaktadır.

 

 

Prof. Dr. Latif ÖZTÜRK

Ardahan/Posof/Sarıdarı köyünde doğmuş, Sarıdarı Köyü İlkokulu, Binbaşı Eminbey Nahiyesi Orta Okulu, Posof Lisesi(Lise 1 ve 2), İzmit Derince Lisesi'ni bitirmiştir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde İstatistik Bölümünü, Marmara Üniversitesi SBE Ekonometri Anabilim Dalı, Yöneylem Araştırması BD'nda Yüksek Lisansını ve Mimar Sinan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik ABD'de Doktorasını tamamlamıştır. Doçentliğini Üniversitelerarası Kurul, Nicel Karar Yöntemleri/İstatistik'ten almıştır. Halen Kırıkkale Üniversitesi İİBF Ekonometri Bölümü İstatistik Anabilim Dalı'nda Prof.Dr. olarak çalışmaktadır.

 

 

Prof. Dr. Mehmet Naci ÖNAL

Atatürk Üniversitesi’nde 1988 yılında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde lisans öğrenimini tamamlamıştır. KTÜ ve Bükreş Üniversitelerinde Türkçe okutmanlığı yapmıştır. Bükreş Üniversitesinde sözlü tarih bağlamında Dobruca Türk halk kültürü üzerine çalışmalar yürütüp ve doktor ünvanı almıştır. 1998 yılından sonra Muğla Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde akademik hayatını sürdürmektedir. 2014 yılında Prof. Dr. olmuştur. Romanya ve Muğla Türk halk kültürü başta olmak üzere Türk kültürü üzerine TÜBİTAK, BAP gibi çeşitli bilimsel çalışmalar yürütür. Alanında pek çok yayın sahibi olan Önal, evli ve iki çocuk babasıdır.

 

 

Prof. Dr. Melek DOSAY GÖKDOĞAN

Bursa’da dünyaya gelmiş, Bursa Kız Lisesi’nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Bilim Tarihi Anabilim Dalında lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. Uzmanlık alanı Ortaçağ İslam Uygarlığında matematiktir. Yayınları Ortaçağ İslam Dünyası’nda ve Osmanlılar’da matematik, astronomi ve teknoloji hakkındadır. Halen Ankara Üniversitesi’sinde Bilim Tarihi profesörü olarak görev yapmakta ve Bilim ve Toplum Çalışmaları Anabilim Dalı başkanlığını yürütmektedir.

 

 

Prof. Dr. Metin KASIM

 

 

Prof. Dr. Murat Salim TOKAÇ

 

 

 

Prof. Dr. Musa Kazım ARICAN

 

 

Prof. Dr. Musa Yaşar SAĞLAM

Almanya’da başlayıp Ankara Atatürk Lisesi’nde tamamladığı temel öğreniminin ardından Hacettepe Üniversitesi’nde Alman Dili ve Edebiyatı alanında önce lisans, ardından lisansüstü ve doktora eğitimi aldı. Uzun yıllar Bölüm Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı, Dekan ve Enstitü Müdürü olarak görev aldı. Bugün hâlâ aynı Üniversitede Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünde profesör olarak görev yapmaktadır. Uzun yıllar TRT, Anayasa Mahkemesi ve Maliye Bakanlığı’nca yürütülen çeviri projelerinde görev almıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca her yıl düzenli olarak yürütülen ve kısa adı TAÇAT olan Türkçe-Almanca/Almanca-Türkçe Çeviri Atölyesinin kuruluş yılı olan 2011’den bu yana moderatörlüğünü üstlenmiştir.

 

 

Prof. Dr. Müfit Selim SARUHAN

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi (1992). İslam Felsefesi alanında, İslam Düşüncesinde Metafor konulu teziyle Yüksek Lisansını (1994), İslam Ahlak Felsefesinde Bilgi ve Hürriyet başlıklı çalışmasıyla da doktorasını Ankara Üniversitesi’nde tamamladı (2000). Aynı üniversitenin İlahiyat Fakültesi’nde doçent (2008) ve profesör (2013) oldu. Kırgızistan, Romanya, İtalya ve Kazakistan’da misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Alanı ile ilgili yayımlanmış kitapları (7), ulusal ve uluslararası düzeyde kitap bölümleri (27), editörlük çalışmalarının yansıra makale (44) ve bildirileri (30) bulunmaktadır. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

 

Prof. Dr. Oktay AKBAŞ

 

 

 

Prof. Dr. Suna TİMUR AĞILDERE

 

 

 

Doç. Dr. Beyazıt Hilmi AKMAN

 

 

 

Doç. Dr. Haydar YALÇIN

 

 

 

Dr. Nihat BÜYÜKBAŞ

Türk Eğitim Sisteminin çeşitli kademelerinde Öğretmen, Eğitim Müfettişi ve İl Milli Eğitim Müdürü olarak 31 yıl görev yaptı. 2013-2019 yılları arasında  T.C. Başbakanlık AYK-Atatürk Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı olarak görev yaparken 04.07.2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri olarak atandı ve 23.08.2019 tarihinde bu görevine başladı, halen bu görevine devam etmektedir.  Eğitimin çeşitli alanlarına yönelik akademik çalışmaları ve gelişmiş Avrupa ülkeleri ile Rusya, Kafkas Türkleri ve Türk Cumhuriyetlerinin Eğitim sistemlerini inceledi, büyük bölümünü yerinde araştırdı. Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda dergi ve gazetede eğitim konulu makaleleri yayımlandı. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İnönü Üniversitesi Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği bölümlerini bitirdi. Eğitim Programları ve Öğretim alanında yüksek lisans yaptı. Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Tarih Enstitisünde “Türklerde Eğitim” üst başlığında “Azerbaycan ve Türkiye Ortaöğretim Okullarında Tarih Yazımı ve Öğretimi” konulu tezi ile doktora yaptı.

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Ebu Bekir Sıddık ŞAHİN

1970 Malatya doğumludur. Gazi Ü. Gazi Eğitim Fak. TDE Bölümü mezunu (1993). Kırıkkale Ü. Fen-Edebiyat Fak. TDE Bölümünde Ar. Gör. olarak çalıştı (1994-1999). Eski Türk Edebiyatı yüksek lisansını (1997) Gazi Üniversitesi SBE’de, doktorayı Ankara Üniversitesi SBE’de (2005) tamamladı. 2009 yılında Çankırı Karatekin Ü. Fen-Edebiyat Fak. TDE Bölümünde öğretim üyesi oldu. 2012 yılından beri Ankara Ü. DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesidir. Halen Tayvan Ulusal Chenchi Üniversitesinde misafir öğretim üyesidir.

 

 

Mehmet Tahir İKİLER

 

 

© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65