Dergiler

İtibarî Tarih Anlatıcısı Olarak Mekân (Turan Oflazoğlu'nun Topkapı Piyesi Örneği)
Abdullah ŞENGÜL
Erdem Dergisi,Sayı 64,2013

Özet

İtibarî metinlerde anlatıcı çok önemli bir unsurdur. İtibarî dünyaya ait olan bu unsurlar, zaman zaman farklı kimliklerle karşımıza çıkar. Bazen bir kuş, bazen bir eşya veya soyut bir varlıktır. Turan Oflazoglu’nun Topkapı isimli oyunu, tarihî bir mekânın tarih anlatıcısı olduğu ender öeklerden biridir. İstanbul’un Fethi’nden Dolmabahçe Sarayı’nın yapıldığı tarihe kadar Osmanlı devletinin idarî mekânı olan Topkapı Sarayı, bu eserde hem merkezî şahıstır, hem de yaşanan her şeye şahit olması itibariyle yaşının ve tecrübesinin kendine verdiği avantajlarla, anlatıcı rolünü üstlenir. Bu sürede şahit olduklarını ve yaşananları sorgular. Yaşanılan bütün olayların merkezinde olan ve her şeye sahit olan bir mekânın anlatıcılığı, diğer tarih anlatıcılarından her şeyden önce öznel bir dil kullanması itibariyle çok farklıdır. Çalışmamızda Topkapı isimli oyun, bu noktadan hareketle değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Topkapı, Turan Oflazoglu, tarihî tiyatro, mekân anlatıcı, tarih anlatıcı.© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65