Dergiler

Halide Edip Adıvar'ın 'Yeni Turan' Romanını Yeniden Anlam(landırm)a
Veysel ŞAHİN
Erdem Dergisi,Sayı 64,2013

Özet

Halide Edip Adıvar, ‘Yeni Turan’ romanında Türk milletinin yeniden kuruluş ve kurtuluşu için çareler arar. Bu nedenle yazar, bireysel duygu ve fikirlerinin yanında memleketin sorunlarını da isler. Bu romanında, bireysellikten millî olana yönelen Adıvar, yabancılaşma, yozlaşma, eğitim ve sağlık problemlerinin yanında maksat aşkı, millî benlik, gibi izlekleri ele alarak ülkenin yeniden kuruluş ve kurtuluşu için yeni fikirler ortaya koyar. Böylece yazar, Türk milletinin varoluş mücadelesini bütün yönleriyle metinleştirir.

Anahtar Kelimler: Halide Edip, milli bilinç, kuruluş ve kurtuluş, yabancılaşma, kadın, yozlaşma, eğitim, siyasî-sosyal çatışma.© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65