Dergiler

Kirkitli Dokumalarda Boy İsimlerinin Önemi
Nuran SAY
Erdem Dergisi,Sayı 64,2013

Özet

Türkler; Orta Asya’dan başlayıp günümüz Türkiyesine kadar gelen süreçte, kültür varlıklarından (dil, din, sanat,) vs. ödün vermeden yaşamaya devam eden özel insan topluluğudur. Konargöçer dönemlerinde geçtikleri yol boyunda bulunan kayalar üzerine tamkalarını kazımışlardır. Yerleşik kaldıkları süre içinde, kirkitli dokuma, keçe, gibi görsel malzemeler üzerine de bu tamkaları işleyerek pekiştirmişlerdir. Adına im bezeme, yanıs dedikleri görselleri günümüze kadar devam ettirerek gençlerine büyük miraslar bırakmışlardır. Onlara, biz buralardan geçtik şurada yaşadık demişlerdir.

Anadolu’nun her köşesine dağılmış 7-8 bin olduğu söylenen Türk boyları dokuma yapmaya devam etmektedir. Her boyun halısı, kilimi, cicimi sumagı, üzerinde taşıdığı tasarım bakımından farklıdır. Bakıldığında, “Bektik, Çayan, Alayuntlu, vs.” olduğu bilinir. Bu durum dokuyucular adına da çok önemlidir.

Konu ile ilgilenen bilim insanlarının, yukarıda anlatılan sebepler nedeniyle buldukları her dokumanın hangi boy’a ait olduğunu yazmaları Türk geleneğine duydukları saygının yanı sıra aidiyet duygusunu da önemsetecektir. Kültürümüzün devamlılığı bu yolla da sağlanabilir. Kültürü olmayan toplum; ailesi ve okuma yazması olmayan insana benzer. Dünya üzerindeki varlığı tartışmalıdır. Her bilim çalışanı bu durumu göz önünde bulundurmalıdır. Geçmişine ve geleceğine borçlu olduğunu unutmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Boy, tamka, kaya resimleri, halı, kilim.© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65