Dergiler

Veysî'nin Sosyal Tenkit İçerikli Kasidesi
Hasan GÜLTEKİN
Erdem Dergisi,Sayı 64,2013

Özet

17. asrın ünlü nasiri Veysî’nin kaleme aldığı kaside formundaki bu şiir, dönemin sosyal yasantısına bireysel ve kurumsal açıdan ağır eleştiriler getirmektedir. 17. asrın diger şair ve yazarlarının, toplumun içinde bulunduğu duruma dair eleştirel yaklaşımlarına benzer nitelikteki bu eleştirilerin dozu bazen çok yüksektir. Devlet yönetimindeki zafiyetleri göstermek isteyen Veysî, padişaha devlet yönetimindeki kişilerin zulüm ve keyfi davranışlarının halkın huzurunu bozdugunu belirtip, tek tek görevlerini sayarak kurumları ve yöneticilerini eleştirmektedir. Adaletin ve kanun hâkimiyetinin zalimlerin eline geçmiş olmasından duydugu endişesinin korkuya dönüştügünü, fakat devleti, içinde bulundugu kötü durumdan kurtaracak adaletli bir padişahın geleceğinden umutlu olduğunu söylemektedir.

Anahtar Kelimeler: Divan edebiyatı, 17. asır, Veysî, sosyal eleştiri, kaside, adalet, toplumsal yozlaşma.© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65