Dergiler

Osman Cemal Kaygılı'nın Eserlerinde İstanbul
Mustafa APAYDIN
Erdem Dergisi,Sayı 64,2013

Özet

Osman Cemal Kaygılı (1890-1945), bir İstanbul yazarıdır. Osman Cemal’in öykülerinde ve romanlarında İstanbul’un tarihî ve kültürel dokusundan ziyade eglence yerleri, kenar semtleri, karanlık sokakları anlatılmıstır. Osman Cemal, İstanbul’un mahalle hayatını bütün canlılığıyla yansıtabilen sanatçılardan biridir. Osman Cemal’in kurmaca metinleri dışında dergi ve gazete yazılarında da Cumhuriyet öncesi İstanbul’una dair renkli, ilginç, şaşırtıcı gözlemleri dikkat çekmektedir. Yazar, İstanbul’da İkinci Mesrutiyet’ten sonra kaybolan semai kahveleri ve bu kahvelerde canlı tutulan halk kültürünün de ilk araştırmacılarından biridir.

Bu makalede Osman Cemal’in eserlerinde İstanbul’un nasıl yansıtıldığı tespit edilmeye çalışılacak; incelemelerinde ve süreli yayınlarda yayımlanan yazılarında eski İstanbul’daki gündelik yaşamın ve İstanbul halk kültürünün izi sürülecektir.

Anahtar Kelimeler: İstanbul, İstanbul halk kültürü, İstanbul’da günlük yaşam, Türk edebiyatında İstanbul, Osman Cemal Kaygılı.© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65