Dergiler

Bahtiyar Vahapzade Poeziyasında İnsan Konsepsiyası
Vurgun EYYUB
Erdem Dergisi,Sayı 57,Bahtiyar Vahapzade Özel Sayısı
Özet
 
Çağdaş insan, Türk dünyasının büyük şairi B. Vahabzade’nin şiirinde insan konsepti, zaman, dünya, milli ve beşeri değerler ideolojiler ve özgürlük bağlamında ele alınmıştır. Şairin “Ölüm”, “Hayat”, “İtiraf”, “Şeb-i Hicran”, “Makam” poemlerinde ve yüzlerce şiirinde hayat ve ölüm, özgürlük uğruna, vatan namına şehitlik insanın manevi-psikoloji dünyasında yaşanan duygu ve düşünce zenginliği tezatlarla dolu çağdaş dünya insanının beşeri borçları, sorumlulukları dile getirilmiştir. Eski Sovyet ideolojisini insanın dünyasını hudutlayan ezen zincirleri şairin tenkit adeti olmuştur. Şair, insan hakkının herşeyden yüce olduğunu beyan etmiştir. B. Vahabzade’nin şiirleri, yalnız Türk İslam Dünyası için değil tüm insanlık için yüksek değer taşıyan ehemmiyetli sanat öekleridir.
 
Anahtar Kelimeler: Bahtiyar Vahapzade, vatan, insan, özgürlük, düşünce, liyakat.


© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65