Dergiler

Edebiyatta Meslek ve Sanat Birliği: Bahtiyar Vahapzade ve Halil Rıza
Xanali KERİMLİ
Erdem Dergisi,Sayı 57,Bahtiyar Vahapzade Özel Sayısı
Özet
 
Meslek ve amel (ilke) birliği bulunmadan işbirliği yapılamaz. Meslek ve ilke her bir kesin kendi iç dünyasından, soykökünden yaranır. Bu doğada da böyledir, toplumda da.
 
Edebiyatın en önemli amacı insanlarda kültür, maneviyat, ahlak terbiye etmektir. O edebiyat ahlak ve maneviyat terbiye ediyor ki, onun meslek ve ameli milli-ulusal meslek ve ameldir.
 
İkinci Dünya Savaşı döneminde yaratıcılığa başlayan Bahtiyar Vahapzade edebiyata büyük meslek, ilkeler şairi gibi geldi. İlk şiirlerinden Vatan, Dil ve milli düşünce konularını kendi için daimi ilke bilen şair “ben kimim, soyköküm kimdir” ilkesi ile edebiyat ve ebediyat yolunu çizdi, yaşam sonuna kadar bu ilke ve mesleğine ihanet etmedi, sadık kaldı. “Ana dili” şiirinde şair bu ilkeye sadık kaldığını bir kez daha onayladı.
 
Ey kendi öz dilinde konuşmağı ar bilen,
Bunu iftihar bilen
modalı edebazlar.
Kalbinizi okşamır koşmalar,
                          telli sazlar.
Bırak onlar benim olsun,
Ancak Vatan ekmeyi,
bir de anne yüregi
sizlere qanim olsun.
 
Azerbaycan edebiyatında Bahtiyar Vahapzade ile Halil Rıza meslek ve ilke birliği her zaman birbirini takip etmiş ve onaylanmıştır. 1960’lı yıllarda yaratıcılığının geniş bir aşamasına başlayan Halil Rıza “Apardı seller Saranı” şiirini yazdı. Bu şiir Bahtiyar Vahapzade’nin ünlu “Gülüstan” poyeminin mantıkî ve ilke bakımından devamı idi...
 
Çağdaş Azerbaycan şiiri meslek ve sanat birliği bakımından bu iki şaire daha çok minnettardır.
 
Anahtar Kelimeler: Bahtiyar Vahapzade, Halil Rıza, edebiyatta sanatsal birlik.


© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65