Dergiler

Bahtiyar Vahapzade'nin Yaratıcılığında "Molla Nasreddin" Edebî Ekolun Gelenekleri
İman CAFEROV
Erdem Dergisi,Sayı 57,Bahtiyar Vahapzade Özel Sayısı
Özet
 
Bahtiyar Vahapzade’nin edebî irsi ile mollanasrettinci sanat arasında ciddi edebi ilişkilerden söz açmak mümkündür. Bahtiyar Vahapzade kalben “Molla Nasrettin” edebisel ekoluna bağlı olmuş, ayrı ayrı dönemlerde bu bağlılığı ciddi biçimde onaylamıştır. Şair “Sabir, yine Sabir” makalesinde kaydediyor. “Ben bir çok yorumlarımda “En buyuk oğretmenin kimdir?” sorusuna “Sabir” yanıtını veriyorum. Bu gerçekten de böyledir. Ben bununla söylemek istiyorum ki, bugunkü edebiyatımızın ve sosyal düşüncemizin en büyük ve en doğru yolu Sabir yoludur.
 
Bahtiyar Vahapzade’nin edebiyatta “Sabir yolu” adlandırdığı yol - esas yönleri büyük Mirze Celil Memmetkuluzade tarafından belirlenen “Molla Nasrettin” yolu idi ve bu yol Azerbaycan halkının, öylece de bütün Türk-Müslüman halklarının özgürlüğüne, bağımsızlığına, gelişimine yönlendirilmiştir.
 
Azerbaycan edebiyatında “Molla Nasrettin” edebî ekolu tarafından Vatan derdinin vatandaş derdine dönüşmesini yüksek değerlendiren Bahtiyar Vahapzade kendi sanat platformunu ve hayat amacını da ünlü Mirze Celil’in “Kalemin kutsal görevi halkın mutluluğunu hizmet etmektir” düşüncesine uygunlaştırmıştır.
 
Anahtar Kelimeler: Bahtiyar Vahapzade, Molla Nasreddin edebi ekolü, vatan dersi.


© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65