Dergiler

Bahtiyar Vahapzade'nin Şiirlerinde Öteki Algısı
Mitat DURMUŞ
Erdem Dergisi,Sayı 57,Bahtiyar Vahapzade Özel Sayısı
Özet
 
“Azatlığın Sesi Bahtiyar Vahapzade”nin şiirsel bir sese dönüşmesini sağlayan temel etmenlerden birisi sosyal ve siyasi yaşanmışlıklardır. Vahapzade’nin şiirsel gücü, olumsuzlanan yaşanmışlıklar sebebiyle daima beslenir olmuştur. Bu olumsuz yaşanmışlıklardan birisi de şairin “öteki” olarak konumlandırılmış olmasıdır. Makalemizde Bahtiyar Vahapzade’nin şiirlerinde “öteki” olgusunun nasıl geliştiğine ve şairin öteki sözcüğüne nasıl bir anlam yüklediğine işaret edilecek, şairin yetiştiği kültürel daire ile “öteki” ilişkisinin nasıl kurulduğuna değinilecektir.
 
Anahtar Kelimeler: Bahtiyar Vahapzade, öteki, Azerbaycan edebiyatı, öz-özge kavramları.


© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65