Dergiler

Bir Anti-Homosovyetikus: Bahtiyar Vahapzade
Ahmet BURAN
Erdem Dergisi,Sayı 57,Bahtiyar Vahapzade Özel Sayısı
Özet
 
Homosovyetikus, Bolşevik İhtilali’nden sonra Sovyetler Birliği’nde yaratılmaya çalışılan ve tarihinden, kültüründen, inanç ve geleneklerinden koparılmış; milliyetsiz, ateist/dinsiz insanlardan oluşan Sovyet vatandaşı tipinin ortak adıdır. Bu çalışmada ataya, anaya, tarih ve geleneğe saygı ve bağlılığı dile getirdiği şiirleriyle bütünüyle bir antihomosovyetikus olan Bahtiyar Vahapzade’nin fikirleri ve mücadelesi anlatılmaktadır.
 
Anahtar Kelimeler: Bahtiyar Vahapzade, homosovyetikus, repressiya, Sovyetler Birliği, Azerbaycan, dil, edebiyat.


© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65