Dergiler

İsmail Müştak Mayakon'un Atatürk'ün Sofrasında Tuttuğu Notlar
Şaduman HALICI
Erdem Dergisi,Sayı 51,2008

Özet

Atatürk’ün sofrası; devlet adamlarının, bilim insanlarının ve sanatçıların bir araya geldikleri, ülke ve dünya sorunlarını, bilimsel konuları tartıştıkları akademik bir ortamdır. Bu ortamlarda Atatürk, katılımcıların düşüncelerini dinledikten sonra, kendi görüşlerini de katarak konuşulanlardan bir senteze gitmiştir. Çoğu kez Atatürk’ün sofrasında bulunan İsmail Müştak Mayakon bu tartışmaları kayda geçirmiştir. Bu notlardan biri de 2/3 Ekim 1937 Pazar gecesi Park Oteli’nde tutulmuştur. “Bir Gecenin Hatırası” başlığını taşımaktadır. Dönemin kadın havacılarından Naciye Toros, Yıldız Uçman, Perihan Eldeniz, Saim Ali Dilemre ve Saadettin Kaynak’ın musiki hakkındaki görüşlerine Atatürk’ün verdiği yanıtları içeren bu notlarda Atatürk’ün sanata ve musikiye bakışının yanı sıra, insan zekâsına verdiği değeri de bulmak olasıdır.

Anahtar Kelimeler: Atatürk, İsmail Müştak Mayakon, musiki, Naciye Toros, Yıldız Uçman, Perihan Eldeniz, Saim Ali Dilemre, Saadettin Kaynak.© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65