Dergiler

Ferit Edgü'nün Öykülerinde Kendiliğe Çağrı ve Uyanış İzleği
Mutlu DEVECİ
Erdem Dergisi,Sayı 51,2008

Özet

Bireyi kendisiyle ve yaşamla yüzleştirerek anlamayı ve vicdanı oluşturan kendiliğe çağrı, ahlaki bir bilinçtir. Başkalarıyla birlikte ve “herkes” gibi yaşayan insanı, kendi oluş’a davet eder ve uyanışını sağlar. Ferit Edgü’nün kendiliğe çağrı ve uyanış izleğiyle kotarılmış öyküleri Ben’in varoluşsal görüngüleri olarak değerlendirildi. Öykü kişilerinin “olan” ve “olması gereken” yönlerini açığa çıkaran bu görüngüler, bireyin gündelik yaşamdaki seçim ve sorumlulukları ile ilgilidir.

Anahtar Kelimeler: birey, çağrı, uyanış, görüngü.© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65