Dergiler

Lehistan (Polonya) Sanayisi ve Türkiye-1924
Alim YANIK
Erdem Dergisi,Sayı 51,2008

Polonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği yayını, 142 sayfa, Ankara 2006.© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65