Dergiler

II.Bayezıd Haziresinde Sandukalı Mezar Taşları
Gültekin ERDAL
Erdem Dergisi,Cilt: 14, Sayı: 41,Eylül 2004

Özet

Bu çalışmada, İstanbul II. Bâyezid Camiî hazîresindeki sandukalı mezar taşlan ve süslemeleri incelenmiştir. İncelemede sanduka türleri, süslemeleri ve malzemeleri dikkate alınmış, fotoğraflar çekilerek belgelenmiştir. Ayrıca kitabe metinleri çözülmüş, merhumun mesleği ile sandukası arasında bağ kurulmuştur.

Anahtar kelimeler: Mezar, mezar taşı, süsleme, Osmanlı mezarlık kültürü.© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65