Dergiler

Üsküp İsa Bey Camii Haziresi'ndeki Şahideler
Gül TUNÇEL
Erdem Dergisi,Cilt: 15, Sayı: 43,Mayıs 2005

Özet

Üsküp İsa Bey Camii Haziresi'ndeki on yedi adet şahide form, işleniş niteliği ve tasvir özellikleri bakımından kapsamlı bir şekilde tanıtıldıktan sonra önce kendi aralarında daha sonra da farklı bölgelerdeki Osmanlı şahideleri ile karşılaştırma ve değerlendirmeleri yapılarak Türk Sanatındaki yerleri belirlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Üsküp, İsa Bey Camii, şahide, Osmanlı, bezeme.© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65