Dergiler

Christopher Marlowe'a Göre Timur
Erkan TÜRKMEN
Erdem Dergisi,Cilt: 15, Sayı: 43,Mayıs 2005

Özet

Bu araştırmaya göre Marlowe'un "Tamburlaine the Great" adlı oyunu gerçek tarihi olaylardan oldukça uzaktır. Marlowe, Orta Asya Türkleri ve İslam hakkında da pek bilgi sahibi değildir. Timur, saygın bir aileye (Barlas) mensub olup, bir beyin oğludur. Marlowe onun dinsiz bir çobanın oğlu olduğunu iddia eder. Halbuki, o Beyazid'e göre daha katı şeriatçı ve sert yapıya sahip bir hükümdar idi. Böyle olmakla beraber, dervişlere ve âlimlere saygısı büyüktü. Onlar için Kazakistan ve Özbekistan'da görkemli binalar yaptırmıştır. Beyazıt'ı hapse atmayıp, evlatlarını affetmiştir. Karısının etini yemesini de emretmemiştir. Sonuç olarak, Avrupalıları Türk tarihi hakkında yanıltan bu tür eserler eleştiri süzgecinden geçirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Christopher Marlowe, Timur, Eleştiri, Pedro Maxia, Zenokrat.© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65