Dergiler

Denizli'de Bilinmeyen Bir Yapı: Tavas Hırka Köyü Camisi
Ramazan UYKUR
Erdem Dergisi,Cilt 16, Sayı 45-47,2006

Özet

Bu çalışmada Denizli’nin Tavas İlçesine bağlı Hırka Köyünde bulunan ve aynı adla anılan cami ele alınmıştır. Bugüne kadar hakkında hiçbir yerde herhangi bir çalışma yayınlanmamış olan bu yapı, Yapının Banisi, Planı, Yapının Geçirdiği Onarımlar ve Bugünkü Durumu, Bezeme ve Tarihlendirme başlıkları altında ayrıntılı olarak incelenmiştir. İnceleme sonucunda; kitabe, taçkapı, minber ve mihrap süslemelerinden yola çıkılarak yapının bir 19. yüzyıl eseri olduğu anlaşılmaktadır. Cami 19. yüzyıl Geç Dönem yapıları arasında ele alındığında özellikle kesme taştan yapılmış taçkapı bezemeleriyle öne çıkmaktadır. Taçkapının bu denli vurgulanmasına karşın, harimin oldukça sade olması açısından, bu yönüyle yapı farklı  bir öek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Denizli, Tavas, Hırka Köyü Camisi.© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65