Dergiler

Sâfî'nin Hasbıhâl'inde Rüşvet
Emine TUĞCU
Erdem Dergisi,Cilt 16, Sayı 45-47,2006

Özet

Bu makalede Sâfî tarafından 16. yüzyılda yazılan Hasbıhâl-i Sâfî adlı eserden yola çıkarak Sâfî'nin hangi meslekleri rüşvet bağlamında eleştirdiği değerlendirilmiş ve bu konu, Atayî'nin Hamse'si ve Nabî'nin Hayriyye'sinden de yararlanılarak karşılaştırmalı bir şekilde tartışılmıştır. Bu üç eserde de rüşvetin bürokrasi ve adlî makamlarda çalışan meslek grupları ile makam elde etme noktasında önce çıktığı ve neredeyse kurumsallaştığı görülmektedir. Şair rüşveti dinin ve sosyal normların yaptırım gücünü kullanarak eleştirmiştir.

Anahtar Kelimeler: Divan şiiri, mesnevi, Hasbıhâl, sosyal hayat, rüşvet, bürokrasi.© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65