Dergiler

Cevdet Paşanın Bir Aylık Aile Bütçesi
Gökmen ERTAN
Erdem Dergisi,Cilt 16, Sayı 45-47,2006

Özet

Bu çalışmada, XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin önemli hukuk ve siyaset adamlarından Cevdet Paşa’nın 1887 tarihli bir aylık masraf defterine göre günlük hayatına ilişkin bir kesit ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmada, önce günü gününe yazılan harcamalar sınıflamaya tabi tutulmuş, daha sonra hangi tür harcamalar yapıldığı tablolar halinde gösterilmiştir. Bu sınıflama içerisinde, yiyecek, giyim, ev ve mutfak eşyaları ile ulaşım  ve evde çalışan kişilere ödenen maaşlar yer almaktadır. Masraf defterindeki bazı bilgilerden, Cevdet Paşa ailesinin günlük hayatına ilave olarak İstanbul’da o zamanki günlük hayata ilişkin bazı bilgiler verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu, Cevdet Paşa, İstanbul, masraf, yiyecek, giyecek, ulaşım, aile, günlük hayat.© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65