Dergiler

19. Yüzyıl Sivil Mimarî Örneklerinde İstanbul'daki Taş Odalar
S. İrem DİZDAR
Erdem Dergisi,Cilt 16, Sayı 45-47,2006

Özet

Saklama kavramı ve yapılardaki fiziksel biçimlenişi İlk Çağ'dan itibaren başlamıştır. Farklı yapı gruplarında da çeşitli konumlarda tasarlanan saklama mekânlarının konut yapılarındaki öekleri özellikle 19. yüzyıl İstanbul'unda farklı bir tanım kazanmıştır. Taş Oda adını bu yapı/mekânlar İstanbul'da sosyal, ekonomik, kültürel değişimler paralelinde şekillenmiştir.

18. yüzyıl sonuna gelindiğinde değişin toplumsal yaşamla birlikte, mütevazı konutlarda yine kâgir bodrum katlar yangına karşı eşyaların saklanması amacıyla kullanılırken, saray erkânı ve çevresine ait konak ve yayılarda Taş oda adını alan değerli eşyaların saklanması ve yangına karşı korunması amacı ile yapılan kâgir yapılardan yararlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İstanbul, saklama mekânları, Taş Odalar.© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65