Dergiler

XX.Yüzyılın Başlarında Amerika'ya Osmanlı Göçleri
Cemal AVCI
Erdem Dergisi,Cilt 16, Sayı 45-47,2006

Özet

Osmanlı Devleti’nde ekonomik ve siyasi sıkıntılar özellikle 19. yüzyıl sonlarından itibaren yurt dışı göç hareketlerinin oluşmasına neden olmuştur. Devletin yüzyıllardır uyguladığı göç politikalarından farklı bir şekilde meydana gelen bu göçlerin büyük bir bölümü ise “Yeni Dünya” da denilen Amerika kıtasına yönelik olmuştur.

Biz bu çalışmamızda, XX. yüzyıl başlarında Amerika kıtasına gerçekleşen göçleri özellikle Arjantin’deki Osmanlı Konsolosluğundan gönderilen raporlar ışığında ekonomik ve kültürel açıdan ele almaya çalıştık. Çünkü bu göçler üzerine yapılacak araştırmalar, sadece gerçekleştiği dönemin koşullarını değil, aynı zamanda, günümüzde söz konusu ülkelerdeki Osmanlı kaynaklı grupların varlığını ve kökenlerini ortaya koyacaktır.

Anahtar Kelimeler: Göç, Osmanlı devleti, Amerika, Arjantin© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65