Dergiler

Himmetli (Niğde-Merkez) Köyü Ağzından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar
İdris Nebi UYSAL
Erdem Dergisi,Sayı 74,

ÖZ

Bu yazıda Niğde merkeze bağlı Himmetli köyünden derlenen söz­cük ve deyimlerden Derleme Sözlüğü’ne katkı sağlayabilecek olanlar üzerinde durulmuştur. Derlemeler sırasında tespit edilen 66 sözcük ve deyim, Derleme Sözlüğü’ne alınabilecek durumdadır. Kimi sözcük­ler, anlaşılırlığı kolaylaştırmak ve kullanımı öeklendirmek için tanık cümleleriyle birlikte verilmiştir. Listedeki sözcük ve deyimlerden bir bölümü (camız böcüsü, cıcıh, gözü düşmek, örtmelik, yığdırmak gibi) yal­nızca Derleme Sözlüğü için değil, bazı genel sözlükler ve alan sözlük­leri için de sözlük maddesi olabilecek öeklerdir. Sözcükler arasında bugün yazı dilinde bulunmayan ancak Türkçenin tarihî dönemlerinde işletilmiş olanlar da vardır. Çalışmanın, hem Türkiye Türkçesi ağız araştırmalarına hem de Niğde yöresi için yürütülecek olan ağız araştır­malarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar sözcükler: Ağız Bilimi, Derleme, Himmetli, Derleme Sözlüğü

 

MAKALE İÇİN TIKLAYINIZ...© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65