Arış Dergisi
Makale Gönder
SAYI 12

Emine KOÇAK
Konya-Mevlâna Müzesi’nde Bulunan 637 Envanter Numaralı Puşîde

Günay ATALAYER-Cihan BAHAR
Tekstil Ve Hazır Giyim Sektöründe Marka, Pazar Ve Moda Eğilimlerinin Koleksiyona Etkisi

Abdulhamit TÜFEKÇİOĞLU-İlker
Geç Dönem Osmanlı Mimarisi Duvar Resimlerinde Bazı Dokuma Tasviri Örnekleri Ve Düşündürdükleri

Halil SÖZLÜ-Resul YELEN
Bitlis’te Anadolu’nun Erken Türk Döneminden Ahşap Bir Kapı Kanadı

GELENEKLİ TÜRK SANATLARININ DÜNÜ BUGÜNÜ VE GELECEĞİ

DÂRÜ’L-ELHÂN’DAN GÜNÜMÜZE TÜRK MÜZİĞİ EĞİTİMİNİN KURUMSALLAŞMA SÜRECİ

TARİHÎ İPEK YOLU GÜZERGÂHINA ANLAMLI BİR GEZİ DÜZENLENDİ

Elif Ceylan EROL

“Anadolu Selçuklu Ve Beylikler Dönemi Darüşşifâlar Ve Medreseleri Eğitim-Bilim Ve Kültür Gezisi” Değerlendirme Raporu (8-13 Mayıs 2017)

 
 

   

 

© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65