Erdem Dergisi
               Makale Gönder

Hakkında     Amaç ve Kapsam   Makale Yönetim Süreci

SAYI 78

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ KÜNYE

Babür Mehmet AKARSU - Fuat YÖNDEMLİ - Seda AKARSU
Antik Dönem Tıbbının Müntahab-ı Şifâ’da Tezahürü

Sümeyra ALAN
Ḳıṣaṣüʼl-Enbiyā’da Sayı Sistemleri

Şükrü Can BALTA
Ramazan Dikmen’in Hikâyeleri ve Modern Dünyanın Öğütücülüğüne İtiraz


Funda BULUT
Necip Fazıl’ın “Ruh”unda Hakikatin Göstergeleri: Göstergebilim Açısından Bir Şiir Değerlendirmesi

Melek ÇOLAK
Ignácz Kúnos’un Macar Bilimler Akademisine Sunduğu Raporlarda Esir Rusya Türkleri ve
Bazı Kültür Ögeleri


Melike GÖKCAN
Bilim Tarihi Perspektifinden “Yedi İklim” Nazariyesi ve Kültür ve Edebiyatimizdaki Yansımaları

N. Oya LEVENDOĞLU
Geleneğe Bağlı Yenilikçi Tavrın Kült Bestecisi Cinuçen Tanrıkorur ve Bir Temsili Eser

Onur ŞENTÜRK
Karadeniz Kemençesinin Yunanistan’daki İcra Geleneği


Recep USLU
İlk Osmanlı Ansiklopedisi Mehmetşah Fenâri’nin Unmûzec Eserinde Müzik İlmi Terimleri

Adem UZUN
Farsça-Türkçe ve Osmanlı Türkçesi Sözlüklerinde Karşılaşılan Çeviri Yazı ve İmla
Meseleleri Üzerine Bazı Tespit ve Değerlendirmeler


Hamza AYDOĞDU
Türkçe Dersi ve Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretmen Adaylarının Sahip Olması
Gereken Erdemler ve YeterliliklerYAYIN DEĞERLENDİRME

Ömer ÇAKIR
Rodos Adası’ndaki Osmanlı Mimarisiyle İlgili Üç Kitap

Hasan Ali ÇETİN
Beyrûnî ve Kitâbü’s-Saydana Fi’t-Tıbb Adlı Eseri

Ömer GÖK
Sinan Paşa Maârif-nâme Kitabı Üzerine

 

 

© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65