Erdem Dergisi
                  Makale Gönder

SAYI 70


Abdullah AYDIN
Klasik Türk Şiirinde Levendâne Tarz

Turan KATARA
1930’ların Kültür Dünyasını Aralamak: Görüş Mecmuası

 

Birsel SAĞIROĞLU
Akabi Hikâyesi’ne Marksist Eleştirel Bir Yaklaşım


Oktay YİVLİ
Modern Türk Öyküsünde Alt Türler (1890-1950)

 

KumruBerfin EMRE ÇETİN
Televizyon İzleyicisi Kimdir? Kavramsal Bir Tartışma

Vefa TAŞDELEN
Felsefi Bir Söylem Biçimi Olarak Susku

  
 

 

© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65