Erdem Dergisi
               Makale Gönder

Hakkında     Amaç ve Kapsam   Makale Yönetim Süreci

SAYI 76

İÇİNDEKİLER

Emel ARAS
Modern Bireyin Tereddütleri: “Çıplaklık” Düşüncesi ve “Bir Tereddüdün Romanı”

Filiz BARIN AKMAN
On Dokuzuncu Yüzyıl Batı/ Amerikan Popüler Edebiyatında Türkofobi ve İslamofobi: Her Rescue from the Turks Romanının Oryantalist Okuması

Münire Kevser BAŞ
Kimlik Arayışından Bireyselleşmeye: Cihan Aktaş’ın Seni Dinleyen Biri Romanında Çiftsesli Söylem

Adem CEYHAN
1892 ve 1893’te Basılmış Bir Türk Edebiyatı Antolojisi: Enmuzec-i Edebiyyat-ı Türkiyye

Ömer GÖK
Zübdetü’t-Tevârîh Müellifi Mustafa Sâfî’nin Bir Başka Eseri: Tercüme-i Celâl ü Cemâl

Gökhan GÖKMEN
Mu’izzî: 11. Yüzyıl “Farsça Gazelin Öncüsü”

Nagihan GÜR
İngiliz Gazete Arşivinde Osmanlı Şiirinin İzlerini Sürmek (1835-1900)

Gönül GÜREŞSEVER CANTAY
Kaynaklarda Kuzeybatı Karadeniz’de Osmanlı Kaleleri

Funda NALDAN
Geç Dönem Anadolu Kalemişi Süslemelerine Yeni Bir Örnek: Kemaliye Orta Cami


İlker YİĞİT
Anadolu Kırsalında Göçün Dünkü (XVI-XX. Yüzyıl) Yapısı: Manisa ve Konya Çevresi Üzerinden Bir Göç Okuma Denemesi

 

KİTAP TANITIM

Evre BAŞAR
A. Süheyl Ünver Atölyesi Yorumuyla Türk Kültür ve Sanatında Hayat Ağacı

Şebnem ERCEBECİ ÇINAR
Mimar Sinan Bibliyografyası

Alev KÂHYA BİRGÜL
Merâgî’nin Son Müzik Eseri: Zevâid-i Fevâid-i Aşere

Oya ÖZSAVAŞ
Osmanlı Devleti’nin Konservatuvarı Dârülelhan (Arşiv Belgeleriyle)

 
 

 

© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65