TÜRK KÜLTÜRÜNDE AĞAÇ KÜLTÜ
SATIN AL


ÖN SÖZ
GİRİŞ
1. Mit nedir? Mitoloji nedir?
2. Kült nedir?
I- DÜNYA KÜLTÜRLERİNDE AĞAÇ KÜLTÜ
1. Kozmik Ağaç (Dünya Ağacı, Hayat Ağacı)
2. Tanrı'yla İletişim Aracı Olarak Ağaç
3. Şeytan ya da Kötü Ruhları Kovma Törenlerinde Ağaç
4. Tabiat Olaylarını Yönlendirme Törenlerinde Ağaç
5. Sağaltma Törenlerinde Ağaç
6. Defin Törenlerinde Ağaç
7. Bereketi Arttırmaya Yönelik Mevsimlik Törenlerde Ağaç
8. Şekil Değiştirme ya da Bitkilerin Kökenleri ile İlgili Mitlerde Ağaç/Ağaç Ruhu Tanrılar
9. Bir Sanat Unsuru Olarak Ağaç
II- DİNLERDE AĞAÇ KÜLTÜ İNANCI
A. İslam'da Ağaç
B. Hristiyanlık ve İncil'de Ağaç
C. Musevilik'te Ağaç
Ç. Mani Dininde Ağaç
D. Budizm-Burkanizm'de Ağaç
III- TÜRK KÜLTÜRÜNDE AĞAÇ KÜLTÜ
A. Hayat Ağacı
B. Kutsal Ağaçlar
C. Boy Ağaçları
Ç. Ağaçtan Doğma (Ağaç ve Çocuk)
D. Ağacın Kuruması ve Ölüm
E. Obanın Ağacı
F. Evin Ağacı
G. Evin Direği
Ğ. At Kazığı (At Çakı)
H. Ağaç ve Gök Tanrı
I. Ağaca Sığınma
İ. Ağaç ve Nazar
J. Ağaç ve Mezar
K. Ağaç ve Hakan
L. Ağaç ve Tuğ/Bayrak
M. Ağaç ve Sembol
N. Ağaç ve Adat / Kurban / Bez Bağlama
SONUÇ
BİBLİYOGRAFYA
METİNLER
DİZİN

ISBN :
978-975-16-2505-2
Yayın Türü :
kitap
Basım Ay :
Şubat
Basım Yeri :
Ankara
Basım Yılı :
2017
Sayfa Sayısı :
1124
Dil :
Türkçe
Ebat :
16X24
© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65