Süheyl ü Nev-bahār
SATIN AL

İÇİNDEKİLER
 
Önsöz
GİRİŞ
XIV.    Yüzyıl Mesnevilerine Genel Bir Bakış
BİRİNCİ BÖLÜM
ḪOCA MESʿŪD’UN HAYATI, EDEBÎ KİŞİLİĞİ, ESERLERİ
Hayatı
Edebî Kişiliği
Eserleri
İKİNCİ BÖLÜM
SÜHEYL Ü NEV-BAHĀR’IN TANITILMASI
Eserin Yazma Nüshaları
Nüshaların Yazım Özellikleri
Eserin Yazılışı
Konunun Kaynağı, İran ve Türk Edebiyatlarındaki Durumu
Süheyl ü Nev-Bahār Yazan Başka Şairler
Mensur Süheyl ü Nev-Bahār ve Manzum Metinle Karşılaştırılması
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SÜHEYL Ü NEV-BAHĀR’IN İNCELENMESİ
Süheyl ü Nev-Bahār’ın İç Yapısı
Olayın Özeti
Kişiler
Motifler ve Başka Masal Öğeleri
Tahkiye Özellikleri
Duygu ve Hayal Öğeleri
Dinî ve Ahlakî Düşünceler
Toplum Yaşayışıyla İlgili Konular
Süheyl ü Nev-Bahār’ın Dış Yapısı
Nazım Biçimi
Vezin ve Kafiye
Söz Sanatları
Dil ve Anlatım
SONUÇ
Süheyl ü Nev-Bahār’ın Türk Edebiyatındaki Yeri ve Önemi
VI.  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Metnin Kuruluşuyla İlgili Açıklamalar
Metnin Bölüm Başlıkları
Metin
Sözlük
Genel Dizin
Kaynakça
Tıpkıbasımlar
 
 

ISBN :
978-975-16-3223-4
Yayın Türü :
kitap
Basım Ay :
İkinci Baskı: Ankara/Temmuz 2016
Basım Yeri :
Ankara
Basım Yılı :
2016
Sayfa Sayısı :
737
Dil :
Türkçe
Ebat :
16X24
© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65