Türk Müzik Tarihinde Dârü’l-Elhân Ve Dârü’l-Elhân Mecmuası Çıktı.

Osmanlı Devleti’nin çöküşü ve Cumhuriyet Dönemi’ne geçiş süreci yıllarında kurulmuş, Osmanlı Devleti’nin ilk resmî müzik okulu Dârü’l-elhân, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları arasındaki yerini aldı.
Eserin" ilk bölümünde Türk müzik tarihinde Dârü’l-elhân’a kadar eğitim ve öğretim veren kurumlar hakkında genel bilgilere yer veriliyor. Eserin İkinci bölümü ise Dârü’l-elhân’a ayrılarak Dârü’l-elhân’ın oluşum ve gelişim süreci anlatılıyor. Bu bağlamda kurumun kuruluş süreci, müzik encümeni talimatnamesi, kurumda verilen eğitim-öğretim programı, kurumda görev yapmış idareci ve öğretmenler tespit edilerek inceleniyor. Ayrıca eserde kurumun yayın faaliyetlerine, gerçekleştirdiği konserlere; bu konserlerin Türk basınındaki yankılarına yer veriliyor.
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından son derece özenli ve kaliteli bir baskıyla okura sunulan 393 sayfalık eser, Balgat’taki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı binasında ve Kızılay Kitap Satış Bürosunda satışa sunuluyor.
Kitapseverler, https://emagaza-akm.gov.tr/ adresindeki e-mağazadan da esere ulaşabiliyor.

 

03/04/2019 tarihinde yayımlanmıştır.

© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65