ERDEM DERGİSİ 75. SAYIYA ULAŞTI.

Kurumumuzun sosyal bilimler alanında makaleler yayımlayan hakemli dergisi Erdem’in 75. sayısı yayımlandı. Aralık 2018 nüshasında sanat ve basın tarihi, müzecilik, kültürel miras, Türk dili, Türk edebiyatı, İran edebiyatı, felsefe ve halk bilimi alanlarında özenle hazırlanmış on makale yer almaktadır.
Erdem, insan ve toplum bilimleri alanında makalelere yer veren, hakemli uluslararası bir dergidir. Yılda iki sayı olmak üzere haziran ve aralık aylarında hem basılı hem de genel ağ ortamında yayımlanmaktadır. Yayımlanacak makalelerde bilimsel araştırma ölçütlerine uygunluk, alana yenilik getirme ve başka bir yerde yayımlanmamış olma şartları aranmaktadır. Bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler ise yayımlanmamış olma şartıyla kabul edilmektedir.
Erdem’i ulusal ve uluslararası akademik gelişmeleri takip ederek her yönüyle daha güçlü bir konuma getirmeye gayret ediyoruz. Okuyucularımız Erdem’e Kurum genel ağ sayfasından ve Dergipark üzerinden ulaşabilirler. Dergide yer alan makaleler DOİ numaralarıyla yayımlanmaktadır. Dergimiz MLA, EBSCOhost, ASOS, SOBIAD ve TR Dizin tarafından taranmaktadır.
Bütün okuyucularımıza 2019 yılında bol okumalı günler diliyoruz.

© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65