Kamu Hizmetlerinin Sunumu

 

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı / Kamu Hizmet Standartları

   Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

   Kamu Hizmet Standartları Tabloları

 

 

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı / Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü

   Ocak-Haziran 2010 Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

   Ek 1            Ek 2

 

   Ocak-Haziran 2011 Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

   Ek 1              Ek 2

 

   Ocak-Haziran 2012 Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

    Ek 1               Ek 2

 

   Ocak-Haziran 2013 Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

    Ek 1               Ek 2


   Ocak-Haziran 2014 Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu


  Ek 1            Ek 2




© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65