Künye Arış

Sahibi/Owner
Atatürk Kültür Merkezi adına Başkan V.
 Dr. Zeki ERASLAN

Yazı İşleri Müdürü/Joual Administrator
Başkan Yardımcısı Dr. Adem UZUN

Editörler/Editors
Yüksek Kurum Uzmanı Evre BAŞAR
Yüksek Kurum Uzmanı Ömer ÇAKIR

Yayın Kurulu/Editorial Board
Prof. Dr. Bekir DENİZ
Prof. Aysen SOYSALDI
Prof. Nesrin ÖNLÜ
Doç. Dr. Ayşe Aslıhan EROĞLU
Doç. Dr. Nalan TÜRKMEN
Dr. Öğretim Üyesi Öznur AYDIN
 
Yönetim Yeri/Managing Office
Ziyabey Caddesi No:19 Balgat
06520 Ankara, TÜRKİYE
Tel.: +90 312 284 3425
www.akmb.gov.tr
www.dergipark.gov.tr/aris

Telefonlar
0312 284 34 18 (1339-1365)

E-Posta
arisdergisi@gmail.com

Abone İşleri
Berrin Kavalcı
Tel:0312 284 34 18
Faks:0312 284 34 23

Posta Çek Numarası
212938

ISSN: 1301-255-X
ARIŞ: Dokumacılıkta atkıların geçirildiği uzunlamasına ipler, çözgü.
ARIŞ: Means warp in Turkish. Warp is the vertikal part of weaving.

 © 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65