Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı
EnglishE-Posta OkumaVCDE-MağazaEtkinlik GörüntüleriBilgi EdinmeİletişimAna Sayfa
   Duyuru Listesi
Yeniliklerden haberdar olmak için listemize kayıt olabilirsiniz.
 
   İletişim Adresi
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı
Ziyabey Cad. No: 19
Balgat-Çankaya - ANKARA
Santral: 0312 284 34 18
Başkanlık: 0312 284 34 45
Belgegeçer: 0312 284 34 65

bilgi@akmb.gov.tr

   KÜLTÜR SEMİNERLERİ -I GERÇEKLEŞTİRİLDİ   


Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı olarak başlattığımız “Kültür Seminerleri I” programımız devam ediyor.
Program, pazartesi günü Başkan Yardımcısı Şaban Abak’ın takdimi ve Başkanımız Prof. Dr. Turan Karataş’ın açılış konuşmasıyla başladı.
Karataş konuşmasında yurdun dört bir yanından semineri izlemek için gelen araştırma görevlisi, asistan ve doktora öğrencilerine böyle bir kültür hizmeti sunmaktan mutlu olduklarını, bu tür kültürel etkinlikleri çeşitlendirerek sürdüreceklerini söyledi.
Seminerin ilk konuşmacısı olan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs “Mesnevi ve Mevlânâ” başlıklı konuşmasında, ülkemizdeki belli başlı Mesnevî tercüme ve şerhleri hakkında bilgi verdi. Derya Örs, Mesneviyi tam manasıyla anlayabilmek için başta İslam diniyle ilgili temel bilgiler olmak üzere tarih ve bilhassa peygamberler tarihini de bilmek gerektiğini söyledi.
Mesnevi’nin amacının dünyevî ve uhrevî yönleriyle “kâmil insan” oluşturmak olduğunu belirten Prof. Dr. Derya Örs, eserin bu yönüyle esasen toplumun “aydın” kesimlerine hitap ettiğini ve yeni aydınların yetişmesini amaçladığını, bu amacın gerçekleşmesi için de her okur yazarın mutlaka Mevlânâ’nın tüm eserlerini özenle okumasının önem arzettiğini vurguladı.
Prof. Dr. Mustafa Kara “Tasavvuf  Kültürümüz” başlıklı konuşmasında ise, tasavvuf tarihimizin büyük isimlerinden ve eserlerinden bahisle 13.yy’ın bu toprakların aydınlanma çağı olduğunu aktardı.
Prof. Kara, Muhyiddin İbn Arabî, Mevlânâ ve Yunus Emre’nin İslam medeniyetinin üç büyük gülü olduğunu ve aynı zamanda bu medeniyetin üç önemli dilini Arapça, Farsça ve Türkçe’yi adeta inşâ ettiklerini söyledi.

SEMİNERDE İKİNCİ GÜN
Kültür Seminerlerinin ikinci gününde bağlama sanatçısı ve halk müziği uzmanı Bayram Bilge Tokel ile şair Mustafa Aydoğan konuştular.
Bayram Bilge Tokel, edebiyat sahasında halk şiiri-divan şiiri tartışmalarını hatırlatır biçimde müzik alanında da isimlendirme ve tanımlamada tartışmalar yaşandığına değinerek halk müziği-sanat müziği ayrımına rağmen hepsinin Türk müziği olduğunu söyledi. Türk halk müziği denince aklımıza sadece Anadolu’nun gelmemesi gerektiğini, bütün Türk coğrafyasında son derece zengin, çeşitli ve yaşayan bir müzik olduğunu hatırlattı.
Şair ve yazar, Edebiyat Ortamı dergisinin yöneticisi Mustafa Aydoğan da konuşmasında Türk edebiyat dergiciliğinin tarihî seyrini ve toplumsal siyasal akımlarla edebiyatın karşılıklı etkileşimini anlattı. Aydoğan dergilerin tarihinde genel bir bakışla  Batılılaşma/yabancılaşma ile yerlilik/yeniden doğuş diye adlandırabileceğimiz iki ana akımın gözlemlendiğini, Servet-i Fünûn, Genç Kalemler, Varlık çizgisi ile Sebilürreşad, Büyükdoğu, Diriliş çizgisinin iki ana eksine oluşturduğunu söyledi.
Seminerin bugünkü bölümünde halk edebiyatının duayeni Prof. Dr. Saim Sakaoğlu “Masallar ve Destanlar”ı, usta yazar Rasim Özdenören de “Okumanın Kültür Boyutu” konusunu anlatacaklar.


SEMİNERDE ÜÇÜNCÜ GÜN
Genç bilim insanlarının alanında uzman isimleriyle buluşmasını sağlayan “Kültür Seminerleri” tüm hızıyla devam ediyor. İlgiyle takip edilen kültür seminerlerinin üçüncü gününde, Türkiye’nin halkbilimi alanında aksakallı hocalarından Prof. Dr. Saim Sakaoğlu ile Türk öykü ve deneme yazarı Rasim Özdenören seminerlerimizin değerli katılımcılarıyla bir araya geldi.
“Masallar ve Destanlar” başlık konuşmasıyla dinleyicileriyle buluşan Sakaoğlu, masalların her toplumun kültürel hayatının kırıntılarından oluştuğunu, evrensel bir boyut taşıdığını söyledi. Toplumların sözlü kültürlerinde ortak motifler bulunabileceğinden bahseden Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, Anadolu’da anlatılan bir masalın dünyanın çeşitli bölgelerinde de var olduğunu aktardı. Ülkemizde masalcılığa gönül vermiş Pertev Naili Boratav, Mehmet Tuğrul, İlhan Başgöz ve Eflatun Cem Güney gibi akademisyenlerin ve yazarların çalışmalarına değinerek, günümüzde masalların farklı bir boyuta taşındığını ifade eden Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, konuşmasını yetişmekte olan genç bilim insanlarına saha çalışmasının öneminden bahsederek sonlandırdı.
Günün ikinci konuşmacısı usta öykü ve deneme yazarı Rasim Özdenören “Okumanın Kültürel Boyutu” başlıklı konuşmasında kültür ve medeniyet kavramlarını farklı bir bakış açısıyla ele alarak, bu kavramların okuma üzerindeki etkisini dinleyicilerle paylaştı. Günümüzde okumanın istismar edildiğinin altını çizen yazar, eskiden beri var olan, bir okul açmakla bir hapishane kapatılır sloganının artık geçersiz olduğunu ve beyaz yaka suçlarının arttığına değindi.
Seminer sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayan Özdenören, daha sonra katılımcılarla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı.
Seminerin bugünkü bölümünde karikatürist ve oyuncu Hasan Kaçan “Kültürel Değerlerin Aktarılmasında Mizah” ve divan edebiyatı uzmanı Prof. Dr. İskender Pala da “Klasik Şiirimiz” konusunu anlatacaklar.


Seminer program ve afişi için tıklayınız...


Seminer fotoğrafları için tıklayınız...
____________________________________________________________

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi işbirliği ile “Ord. Prof. Dr. Bübüyna Oruzbayeva’nın Doğumunun 90. Yılına İthafen VI. Uluslararası Genç Türkologlar Sempozyumu“ düzenlenecektir.

T.C. Başbakanlık
Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI


         Ord. Prof. Dr. Bübüyna Oruzbayeva’nın Doğumunun 90. Yılına İthafen VI. Uluslararası Genç Türkologlar Sempozyumu
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi işbirliği ile “Ord. Prof. Dr. Bübüyna Oruzbayeva’nın Doğumunun 90. Yılına İthafen VI. Uluslararası Genç Türkologlar Sempozyumu“ düzenliyor. Sempozyum, 24-26 Nisan 2014 tarihleri arasında Bişkek’te Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Cengiz Aytmatov Kampüsü, Kasım Tınıstanov Konferans Salonu’nda gerçekleşecek. Toplantıda, yurt içinden ve yurtdışından gelen çok sayıda akademisyen tebliğler sunacak.

        “Ord. Prof. Dr. Bübüyna Oruzbayeva’nın Doğumunun 90. Yılına İthafen VI. Uluslararası Genç Türkologlar Sempozyumu“na yurt içinden ve yurt dışından birçok akademisyenin katılması bekleniyor.


   Güncel       
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Bülent Ecevit Üniversitesi işbirliği ile "Türk ve Dünya Edebiyatları Arasında Etkileşimler" konulu uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir.
Kurum içi ve Kurum dışı proje başvuruları başlamıştır.
   Türk Büyükleri Diyor ki
Cihan ârâ cihan içredir arayıbilmezler /
Ol mâhiler ki deryâ içredir deryayı bilmezler
                                                                   Hâyâlî
   Yeni Çıkan Yayınlarımız
  Uluslararası Geleneksel
El Sanatı Ustaları
Sempozyumu
   
Hzl: Ayşegül CELEPOĞLU
 
Mustafa GÜLTEKİN
   Hacı Bektaş (Oyun)
 
 Remzi ÖZÇELİK
 
Arış Dergisi                    

Sayı: 9
   Erdem Dergisi                   
           
 Sayı: 65

Tüm Yayınlarımız için tıklayınız...
   Belgesellerimiz

Türk Dünyasında Tabiatın Dirilişi: İlk Yaz, Nevruz, Hıdrellez
Türkçe, İngilizce, AlmancaRusça

İnsanlığa Son Mesaj
Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça

Story Teller Meddahs             
İngilizce

Diğer Belgeseller         
 
Ayrıntılı Arama
      E-Mağaza
      Katalog Tarama
      E-Başvuru
      Stratejik Plan
      Faaliyet Raporu
 
   E-Mağaza
E-Mağazamızda yayınlarımız (süreli yayınlar hariç)
%50 indirimli satılmaktadır. 
E-Mağazamız için tıklayınız...
   Duyurular
 Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi işbirliği ile “Ord. Prof. Dr. Bübüyna Oruzbayeva’nın Doğumunun 90. Yılına İthafen VI. Uluslararası Genç Türkologlar Sempozyumu“ düzenlenecektir.
 Türk-İslam Sanat Tarihi’nin Kurucusu ve Duayeni Olan Prof. Dr. Oktay ASLANAPA Anıldı
 Kültür Seminerleri-1 (14-18 Nisan 2014, Ankara)
 Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Bülent Ecevit Üniversitesi işbirliği ile "Türk ve Dünya Edebiyatları Arasında Etkileşimler" konulu uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir.
 Kurum içi ve Kurum dışı proje başvuruları başlamıştır.

Diğer Duyurular
Yapım : FORSNETAdres : Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA Tel : 0312 284 34 18 Faks : 0312 284 34 65
Bu site FORSNET tarafından WİYS Yazılımı™ ile hazırlanmıştır.